CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH HƯNG

 • Máy khoan pin MPCD - 12VDQFLi/2
 • Galaxy P10 (Poly ester - Gòn)
 • Gối Galaxy*****
 • Galaxy SPECIAL (Chần viền)
 • Galaxy S (Spring - Lò xo)
 • Máy khoan búa đầu sập MPRH800/26V
 • Galaxy R12 (Rubber - Cao su thiên nhiên)
 • Máy mài góc thân dài MPAG951/100L
 • Galaxy M (Mousse - Mút)
 • Máy khoan búa MPID710V2
 • Galaxy P5 (Poly ester - Gòn)
 • SP FLEX *****
 • Băng tải NN
 • Băng tải EP
 • Băng thép Mác Xanh
 • Băng tải PVC